Himmeln

Här presenteras några viktiga saker om inomhusklimat.

Se frågor till vänster.

Hur får jag ett bra inomhusklimat i min fastighet?

Ventilation
Antalet byggnader med godkänd ventilation bedöms öka fram till år 2015. Småhus är inte medräknade eftersom de inte omfattas av obligatorisk ventilationskontroll.

Den dokumentation som idag kan finnas tillgänglig är kopplad till den obligatoriska ventilationskontrollen som inte omfattar hela byggnadsbeståndet. Av flerbostadshusen har 60 procent ventilationskontroll utan anmärkning.

Varierande status för gemensamma lokaler                                                        Nära 40 procent av skolorna och förskolorna har underkänd ventilation. Skolor och förskolor byggda efter 1980 är godkända, med få undantag. Cirka tre fjärdedelar av sjukhus och andra vårdbyggnader har ventilation utan anmärkning. Motsvarande andel för allmänna lokaler, idrotts- och kulturbyggnader, är knappt en tredjedel.

Effektivare kontroller                                                                                        Tillsynen kan förbättras genom att lägga till en funktion i Boverkets register för energideklarationer så att alla OVK-besiktningar kan uppdateras av den certifierade ventilationskontrollanten. På så sätt kan kommunernas och kontrollorganens arbete underlättas.

Frågor och svar om ventilation                                                                             För att du ska ha en bra luftkvalitet i ditt hem måste du ha en fungerande ventilation. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft.

KÄLLA: Boverket 2010 

Ett aggregat i varje rum ger dels bra ventilation, dels nöjda användare.                                                                       Läs om våra aggregat via rubrikerna "RUM", "BOSTAD" & "INDUSTRI" i huvudmenyn.