Stockholm fr ovan

Bostadsventilation (21-97 l/s)

ADOTECH har flera vägghängda aggregat för att säkerställa ett gott inomhusklimat i bostäder


TX350A TX350A
Ingen kanaldragning i bostaden.

Samma princip som för ett centralaggregat.             
Det vill säga till-och frånluft, värmeväxlare,värmebatteri, filter & styr.                 Lämpliga användningsområden är t.ex villor, garage, förråd, lägenheter mm             Lika till-och frånluftsflöden ger en balanserad installation.

Kontakta oss för ytterligare information, och läs mer om aggregat för bostadsventilation genom att klicka på flikarna ovan till vänster.

TX 115A är även lämplig inom rumsventilation, dvs i andra lokaler än bostäder.
Läs mer om TX 115A under fliken "Rumsaggregat".

Med god bostadsmiljö idag kan menas att man har en för sitt ändamål tillräcklig stor och trivsam bostad med ett bra inomhusklimat. Bostaden bör vara så störningsfri från buller som det är möjligt med tanke på bostadens belägenhet såväl inomhus som i bostadens tillhörande utemiljö. Bostaden ska vara fri från fukt- och mögelproblem och inte avge hälsofarliga gaser till inomhusmiljön. Hälsofarliga gaser kan vara radon eller olika slags kolväteföreningar, som emitteras till luften från byggmaterial. För att undvika luftföroreningar och minska risken för fukt och mögel är det viktigt att luftkvaliteten i byggnader är bra. En väl fungerande ventilation kan bidra till att säkerställa detta. Felaktig ventilation kan bidra till att byggtekniska problem uppstår. Höga radonvärden i bostäder kan bidra till cancer.
God ventilation i våra bostäder är viktigt både för vår och husets hälsa. Minst en gång varannan timme bör inomhusluften ersättas med ny uteluft.

God luftkvalitet är viktig för välbefinnandet hos dem som vistas och arbetar i en lokal. Många drabbas av koncentrationsvårigheter, dålig trivsel och till och med sjukdomssymptom om inneklimatet är dålig. Ventilation är nödvändig för att upprätthålla en bra komfort. Materialen i byggnaden kan också ta skada av dålig ventilation på lång sikt och leda till ”sjuka hus syndromet”.

Grundprincipen i ventilation är att ta in luften (tilluft) utifrån i ”rena” utrymmen såsom sovrum och vardagsrum och för ut den förbrukade luften (frånluft) i kök och badrum/toalett. I system med styrda luftflöden kan man ha både till- och frånluft i samma rum.

God ventilation, med värmeåtervinning, sparar också energi, genom att energin i den varma inomhusluften tas tillvara och överförs till den inkommande kalla uteluften. 

Källa: Energimyndigheten 2010