Flyttfåglar

Decentral ventilation = Inga kanaler

Adotech AB är sedan 25 år representant i Sverige för TURBOVEX A/S, en av Nordens och Europas största tillverkare av decentral ventilation. Ventilation (FTX) utan kanaldragning.

...........................................................................................................................

Till-och frånluft, värmeväxlare, eftervärmebatteri och filter.
Ett aggregat i varje brandcell eliminerar brandspjäll.

Effektiv och individuell styrning.
All möjlig styrning finns tillgänglig och går att göra på rumsnivå.
CO2, närvarogivare, tidsstyrning mm

21 - 833 l/s ( 76 - 3000 m3/h )

Kort sagt, en väldigt kostnadseffektiv och flexibel ventilationslösning. 


* RUMSVENTILATION
    Skolor-och förskolor, konferensrum, vårdcentral mm
         


* BOSTADSVENTILATION


    Lägenheter, cykelrum, moduler, fritidshus, tvättstugor mm 

* INDUSTRIVENTILATION
    

Båthallar, industrilokaler, bilhallar, gymnastiksalar, simhallar mm