Protoyp endast bild  2017-05-04

Nytt aggregat - Easy Air

Aggregatet monteras genom ytterväggen, diameter 180mm
Kapaciteten är 54 kbm vid 35 dB(A)
Roterande värmeväxlare
Till-och frånluft
Mer information följer inom kort.