Murrigklippa

TX 3100A - Nu med eftervärmebatteri

Industriaggregatet TX 3100A går nu att få med eftervärmebatteri på 6kW.
Principen bygger på att det i tak placeras ett aggregat som i sig agerar takgenomföring.
Ett hål i taket ! Längden är valfri !
Till-och frånluft, filter klass F5, roterande vämeväxlare med 75% temperaturverkningsgrad och eftervärmebatteri på 6kW.

Användningsområden: industrihallar, verkstäder, lagerbyggnader, tvätthallar, idrottshallar, bil-och båthallar, mässhallar etc.
I pincip alla större lokaler.

Läs mer under rubriken INDUSTRI.