Stenstrand

TX3100A - Takaggregat utan kanaldragning

SUCCÉN FORTSÄTTER.

Ett takmonterat aggregat lämpligt för större lokaler.

Ingen kanaldragning!

Principen bygger på att det i tak placeras ett aggregat som i sig agerar takgenomföring. Längden är valfri !

Till-och frånluft, Roterande värmeväxlare och filter klass M5

Max 3000m3/h eller 833 l/s

Läs mer under rubriken "INDUSTRI"

Styrning kan ske med all på marknaden förekommande alternativ.
Kan t.ex. vara CO2 styrning, rörelsesensor, timer etc

Möjlighet till nätverksuppkoppling till PC.

Läs mer under rubriken "STYR"