Basketskott

TX64 - Ett hål i väggen och ett komplett ventilationsaggregat

TX64 är en större version av TX54. Se BOSTADSVENTILATION
Till-och frånluft, värmväxlare, filter mm
64 m3/h eller 18 l/s